Titrimetrik Metod İle Asitlik Tayini

Genel Bilgiler

100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır.

 

Asitlik Cinsi

Örneklerin titre edilebilen asitliği bazı asitlerin gram ağırlıkları cinsinden verilebilir.

 

02.01. Malik Asit Cinsinden

Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerden elde edilen ürünler için kullanılır. Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0067 g malik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0067 ile çarpılıp 0,1 ’e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa , bu değer: 0,0987 x 0,0067 / 0,1= 0,006613 olarak alınır.

 

02.02. Laktik Asit Cinsinden

Fermente edilmiş süt ürünleri için kullanılır. Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,009g laktik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,009 ile çarpılıp 0,1 ’ e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer : 0,0987 x 0,009 / 0,1= 0,008883 olarak alınır.

 

 

02.03. Tartarik Asit Cinsinden

Üzüm ürünleri için kullanılır. Harcanan 1mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0075 g tartarik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0075 ile çarpılıp 0,1 ’e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer : 0,0987 x 0,0075 / 0,1 = 0,007402 olarak alınır.

 

02.04. Sitrik Asit Cinsinden

Üzümsü meyveler ve turunçgiller için kullanılır. Harcanan 1mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0064 g sitrik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0064 ile çarpılıp 0,1’e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer: 0,0987 x 0,0064 / 0,1= 0,006317 olarak alınır.

 

02.05. Oleik Asit Cinsinden

Ekstrakte edilen yağlardaki asitlik miktarı için kullanılır. Harcanan 1mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0280 g oleik aside eşittir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0280 ile çarpılıp 0,1 ’e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer
0,0987 x 0,0280 / 0,1= 0,027636 olarak alınır.

02.06. Asetik Asit Cinsinden

Turşu ve salamura ürünler için kullanılır. Harcanan 1mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,006 g asetik asideeşdeğerdir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,006 ile çarpılıp 0,1 ’e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer
0,0987 x 0,006 / 0,1 = 0,0059622 olarak alınır.

 

02.07. Sülfürik Asit Cinsinden

Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH veya KOH çözeltisi 0,0049 g sülfürik aside eşdeğerdir. Deney sırasında NaOH tam 0,1 N olarak hazırlanamadığı için hesaplama yapılırken ayarı yapılmış NaOH in derişimi 0,0049 ile çarpılıp 0,1 ’ e bölünür. Örneğin ayarlı NaOH in derişimi 0,0987 bulunmuşsa, bu değer :
0,0987 x 0,0049 / 0,1= 0,004836 olarak alınır.

 

Hazır Çorbalarda Ekstrakte Edilmiş Yağda Asitlik Tayini

03.01. Kullanılan Kimyasallar
Petrol eteri (Merck 1.01775)
Benzen – Alkol fenolftalein çözeltisi
Ayarlı 0,05 N potasyum hidroksit Çözeltisi

 

03.02. Deneyin Yapılışı

250 g numune 1 mm’lik elekten geçecek büyüklükte öğütülür. Bu homojenize olmuş örnekten 10 g tartılarak kartuşa koyulur. Kartuşun ağzı kapatılarak 100 °C’ luk etüvde 30 dakika bekletilir. Sokselet balonu sabit tartıma getirilir. Örnek sokselet cihazına koyulur ve üzerine 150 mL petrol eteri katılarak 3-4 saat kadar geri soğutucu altında yağı ekstrakte edilir. Bu sürenin sonunda sokselet balonu alınarak içindeki eter etüvde uzaklaştırılır. Balon tekrar sabit tartıma getirilir. Üzerine 50 mL benzen – alkol – fenolftalein karışımından koyulur. Daha önce ayarlanmış 0,05 N KOH ile pembe renk 30 sn kalana kadar titre edilir. Eğer çözeltide bir bulanıklılık olursa 50 mL daha benzen- alkol –fenolftalein karışımı koyularak titrasyona devam edilir. Birde kör olarak 50 mL benzen-alkol-fenolftalein çözeltisi ile örnek koyulmadan titrasyon yapılır.

 

03.03. Hesaplamalar

Ekstrakte edilen yağda asitlik (A) oleik asit cinsinden hesaplanır.
Harcanan her mL 0,05N KOH 0,014 g oleik aside eşdeğerdir.
%A = (V x 0,014×100)/m
Burada;
V = Titrasyonda harcanan 0,05 N potasyum hidroksit çözeltisi miktarı – tanık deneyde harcanan potasyum hidroksit çözeltisi miktarı (mL)
m = Sokselet balonunu ve ekstrakte edilen yağ ağırlığı – Sabit tartıma getirilen sokselet balonunun ağırlığı (g)

 

03.04.Kullanılan Malzemeler

Petrol eteri
Benzen
Fenolftalein
Potasyum Hidroksit
Elek
Şilifli Balon
Geri Soğutucu
Sokselet Kartuşu
Etüv
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur

 

Bisküvide Ekstrakte Edilmiş Yağda Asitlik Tayini

04.01. Kullanılan Kimyasallar
Petrol eteri (Merck 1.01775)
Benzen – Alkol Fenolftalein Stok Çözeltisi
Ayarlı 0,05 N potasyum hidroksit Çözeltisi

 

04.02. Deneyin Yapılışı

250 g bisküvi açıklığı 1 mm olan elekten geçecek büyüklükte öğütülür. Eğer bisküvinin herhangi bir katkı maddesi varsa bunlarda temizlendikten sonra bu işlem yapılır. Bu homojenize olmuş örnekten 10 g tartılarak kartuşa koyulur. Kartuşun ağzı kapatılarak 100 °C’ luk etüvde 30 dakika bekletilir. Sokselet balonu sabit tartıma getirilir. Örnek sokselet cihazına koyulur ve üzerine 150 mL petrol eteri katılarak 3-4 saat kadar geri soğutucu altında yağı ekstrakte edilir. Bu sürenin sonunda sokselet balonu alınarak içindeki eter etüvde uzaklaştırılır. Balon tekrar sabit tartıma getirilir. Üzerine 50 mL benzen – alkol – fenolftalein karışımından koyulur. Daha önce ayarlanmış 0,05 N KOH ile pembe renk 30 sn kalana kadar titre edilir. Eğer çözeltide bir bulanıklılık olursa 50 mL daha benzen- alkol –fenolftalein karışımı koyularak titrasyona devam edilir. Birde kör olarak 50 mL benzen-alkol-fenolftalein çözeltisi ile örnek koyulmadan titrasyon yapılır.

 

04.03. Hesaplamalar

Ekstrakte edilen yağda asitlik (A) oleik asit cinsinden hesaplanır.
Harcanan her mL 0,05N KOH 0,014 g oleik aside eşdeğerdir.
%A = (V x 0,014×100)/m
Burada;
V = Titrasyonda harcanan 0,05 N potasyum hidroksit çözeltisi miktarı – tanık deneyde harcanan potasyum hidroksit çözeltisi miktarı (mL)
m = Sokselet balonunu ve ekstrakte edilen yağ ağırlığı – Sokselet balonunun boş ağırlığı (g)

 

04.04 Kullanılan Malzemeler

Petrol Eteri
Benzen
Fenolftalein
Potasyum Hidroksit
Havan
Elek
Şilifli Balon
Geri Soğutucu
Sokselet Kartuşu
Etüv
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur

05. Bitkisel Margarinde Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik Tayini

05.01. Kullanılan Kimyasallar
% 1’lik Fenolftalein çözeltisi (% 95’lik etil alkolde hazırlanmış)
Etil alkollü 0,1 N ayarlı potasyum hidroksit çözeltisi
%97 ‘lik etanol ve dietil eter karışımı (nötrleştirilmiş)

 

05.02. Deneyin Yapılışı

50 g numune 250 mL’lik bir erlene tartılır. Eşit hacimde alınmış 150 mL lik etil alkol ve dietil eter karışımı ile çözülür. Üzerine 3-4 damla fenolftalein indikatörü eklenerek bürete doldurulan 0,1 N ayarlı etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

05.03. Hesaplamalar

Margarinin asitlik derecesi (A), oleik asit cinsinden hesaplanır
1 mL 0,1 N oleik asidin eşdeger gram sayısı 0,0280
%A = (V x 0,028×100)/m
V = Titrasyonda harcanan 0,1 N etil alkollü potasyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = örnek ağırlığı (g)

 

05.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Dietil Eter
Potasyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur

Kavurma Yağında Asitlik Derecesi Tayini

06.01. Kullanılan Kimyasallar

Alkol – eter karışımı (yarı yarıya karıştırılmış ve nötrleştirilmiş)
Ayarlı 0,1 N NaOH çözeltisi
% 1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi, (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

 

06.02. Deneyin Yapılışı

5 g yağ bir erlenin içerisine tartılır. Üzerine alkol – eter karışımından 25-30 mL eklenir. Kuvvetle çalkalanarak yağın erimesi sağlanır. Üzerine bir kaç damla fenolftalein ilave edilerek bürete doldurulan 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

06.03. Hesaplamalar

%A = (V x N ) x 100/ m
V = Harcanan NaOH çözeltisi hacmi (mL)
N = Ayarlı NaOH çözeltisinin normalitesi
m = Numune ağırlığı (g)

 

06.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein Çözeltisi
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik Terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
07. Kakaoda Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik Tayini

 

07.01. Kullanılan Kimyasallar

% 1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi, (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
Etil alkollü 0,1 N ayarlı, potasyum hidroksit çözeltisi
%97 ‘lik etanol ve dietil eter karışımı (nötrleştirilmiş)

 

07.02. Deneyin Yapılışı

50 g numune 250 mL’lik bir erlene tartılır. Eşit hacimde alınmış 150 mL lik etil alkol ve dietil eter karışımı ile çözülür. Üzerine 3-4 damla fenolftalein indikatörü eklenerek bürete doldurulan 0,1 N ayarlı etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

07.03. Hesaplamalar

Margarinin asitlik derecesi (A), oleik asit cinsinden hesaplanır
1mL 0,1 N oleik asidin eşdeger gram sayısı 0,0280
%A = (V x 0,028×100)/m
V = Titrasyonda harcanan 0,1 N etil alkollü potasyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örnek ağırlığı (g)

07.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein Çözeltisi
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Dietil Eter
Potasyum Hidroksit
Analitik Terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Balonjoje

08. Makarna ve İrmikte Asitlik Tayini

08.01. Kulanılan Kimyasallar

% 96’lık Etil alkol
% 1’ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi, (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0.01 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

08.02. Deneyin Yapılışı

Deney numunesi, delik büyüklüğü 1 mm olan elekten geçebilecek şekilde öğütülür. 50 ml’lik cam kapaklı ölçülü erlene, hazırlanmış numuneden 5 g tartılarak alınır. Üzerine % 96′ lık etil alkolden 25’ mL katılır. Sık sık çalkalamak süreliyle 24 saat bekletilir. 24 saat sonunda üstteki berrak çözeltiden 10 mL alınır. Fenolftalein indikatöründen 3 damla eklenerek bürete doldurulan 0,01 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

08.03. Hesaplamalar

Asitlik miktarı (A) H2SO4 cinsinden hesaplanır. Sülfürik asidin tesir değerliği 2 olduğu için
eşdeğer ağırlığı= 98/2 = 49
Harcanan 1mL 0,01 N NaOH 0,00049 g H2SO4’eeşdeğerdir.
%A = (V x 0,00049 x 100 x SF) /m
V = Titrasyonda harcanan 0,01 lik NaOH hacmi mL
m = Numune ağırlığı g
SF = Seyreltme faktörü ( 5 g örnek 25 mL seyreltilip bundan 10 mL alındıysa 25/10 =2.5 dir)

 

08.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Potasyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Havan
Elek
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur

 

Tarhanada Asitlik Tayini

09.01. Kullanılan Kimyasallar
%1′ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi
% 67 ‘lik Etil alkol (nötrleştirilmiş)

 

09.02. Deneyin Yapılışı

Erlene 10 g tarhana tartılarak eklenir. Üzerine 50 mL (20 ºC’da) % 67 ‘lik nötrleştirilmiş etil alkol eklenir. Erlenin kapağı kapatılarak 5 dakika kuvvetli çalkalanır ve süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 10 mL alınır. Çözeltinin rengi açılana kadar saf su eklenir. 2-3 damla fenolftalein belirteç çözeltisi eklenerek büretteki ayarlı NaOH çözeltisi ile pembe renk gözleninceye kadar titrasyona devam edilir. Gözlenen pembe renk 30 saniye süre ile kalıcı olmalıdır .

 

09.03. Hesaplamalar

%A = (V x N x 100 x SF) /m
N = Ayarlanan NaOH derişimi
V = 0,1 N NaOH için harcanan hacim mL
m = Alınan örnek miktarı g
SF = Seyreltme faktörü (10 g örnek alınıp üzerine 50 mL alkol eklendi ve bu çözeltiden 10 mL alındı. Seyreltme faktörü burada 50/10=5 dir.)

 

09.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur

10. Tereyağında Asitlik Tayini

10.01. Kullanılan Kimyasallar

%3 ‘ lük Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi
%97 ‘lik etanol ve dietil eter karışımı (nötrleştirilmiş)

 

10.02. Deneyin Yapılışı

Erlene 5 g tereyağı tartılarak alınır. Üzerine 40 mL nötrleştirilmiş dietil eter- alkol karışımı eklenir. Erlenin kapağı kapatılarak 5 dakika kuvvetli çalkalanarak örneğin erimesi sağlanır.

 

2-3 damla fenolftalein belirteç çözeltisi eklenerek büretteki ayarlı NaOH çözeltisi ile pembe renk gözleninceye kadar titrasyona devam edilir. Gözlenen pembe renk 30 saniye süre ile kalıcı olmalıdır

 

10.03. Hesaplamalar

%A = (V x N x100) / m
N = Ayarlanan NaOH derişimi
V = Ayarlı NaOH için harcanan hacim mL
m = Alınan örnek miktarı g

 

10.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Dietil Eter
Analitik terazi
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur

 

Unda Asitlik Tayini

11.01. Kullanılan Kimyasallar

%3′ lük Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH )
Etil alkol, % 67’lik (nötrleştirilmiş)

 

11.02. Deneyin Yapılışı

Un örneğinden 10 g bir erlene tartılır. Son hacim 50 mL olacak şeklide üzerine 20 °C deki % 67 lik etil alkol eklenir. Erlenin ağzı kapatılarak kuvvetli bir şekilde manyetik karıştırıcı veya sallayıcı kullanılarak yaklaşık 30 dakika karıştırılır. Elde edilen çözelti süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 25 mL alınarak üzerine 2-3 damla % 3 lük fenolftalein damlatılarak büretteki ayarlı NaOH çözeltisi ile pembe renk gözleninceye kadar titrasyona devam edilir. Gözlenen pembe renk 30 saniye süre ile kalıcı olmalıdır

 

11.03. Hesaplamalar

%A = (V x N x100 x SF) /m
N = Ayarlanan NaOH derişimi
V = Ayarlı NaOH için harcanan hacim mL
m = Alınan örnek miktarı g
SF = Örnek üzerine 50 mL çözelti eklendi ve bu çözeltiden 25 mL alndığı için seyreltme faktörü 50/25= 2 dir.

 

11.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik terazi
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur
Süzgeç kağıdı
Manyetik Karıştırıcı
Teflon Manyetik Balık

 

Zeytinyağı ve Bitkisel Sıvı Yağlarda Serbest Yağ Asitliği Tayini
12.01. Kullanılan Kimyasallar
Ayarlı, 0,1 N etanollü potasyum hidroksit çözeltisi (KOH)
%1’lik fenolftalein çözeltisi (%95’lik etanolde hazırlanmış)
%97 ‘lik etanol ve dietil eter karışımı (nötralize edilmiş)

 

12.02. Deneyin Yapılışı

10 g deney numunesi tartılarak bir erlene alınır. Üzerine 100 mL yarı yarıya hazırlanmış dietileter ve etanol karışımı eklenerek çözünme sağlanana kadar karıştırılır 2-3 damla fenolftalein çözletisi eklenerek bürete doldurulan 0,1 N ayarlı etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

12.03. Hesaplamalar

Harcanan her mL 0,1 N KOH 0,028 g oleik aside eşdeğerdir.
%A = (V x 0,028 x 100)/m
Burada;
V = Titrasyonda harcanan 0,1 N potasyum hidroksit çözeltisi hacmi (mL)
m = Alınan örnek numuınesinin ağırlığı (g)

 

12.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Potasyum Hidroksit
Dietil Eter
Analitik terazi
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur

 

Peynirde Asitlik Tayini

13.01. Kulanılan Kimyasallar
0,1 N Ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)
% 1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi, (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)

 

13.02. Deneyin Yapılışı

Homojen hale getirilmiş10 g örnek erlene tartılır. 40 ºC sıcaklıktaki saf sudan 100 mL üzerine eklenir. Bir süre karıştırılır. Filtre kağıdı yardımıyla başka bir erlene süzülür. Süzüntüden 25 mL alınarak üzerine 2-3 damla fenolftalein indikatörü damlatılarak bürete doldurulan 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

13.03. Hesaplamalar

Harcanan her mL 0,1 N NaOH 0,009 g Laktik aside eşdeğerdir
%A = (V x 0,009×100) / m
V = Titrasyonda Kullanılan 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi mL
m = Titrasyonda kullanılan peynir miktarı g

 

Deney sırasında 10 g örnek alınarak üzerine 100 mL su eklenir ve bu çözeltidende 25 mL alındığına göre seyreltme faktörü 100/25 = 4 dür. Yani bulunan değer 4 ile çarpılmalıdır veya m yerine 10/4 = 2,5 g yazılmalıdır.

 

13.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Dietil Eter
Analitik terazi
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur
Süzgeç kağıdı

 

Birada Asitlik Tayini

14.01. Kullanılan Kimyasallar

0,1 N ayarlı Sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)
% 1’lik Fenolftalein çözeltisi, (% 95’lik etil alkolde hazırlanmış)

 

14.02. Deneyin Yapılışı

Kaynatılarak karbondioksidi uzaklaştırılmış bira örneğinden erlene, 10 mL bira alınır. Üzerine kaynamış ve soğutulmuş saf sudan rengi açılıncaya kadar eklenir. 3 damla % 1 lik fenolftalein çözeltisi eklenerek bürete doldurulan 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi ile erlende pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

14.03. Hesaplamalar

Harcanan her mL 0,1 N NaOH 0,009 g Laktik aside eşdeğerdir.
%A = (V x 0,009×100) / m
V = Titrasyonda harcanan 0,1 N ayarlı NaOH çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örnek ağırlığı (g)

 

14.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Dietil Eter
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur

 

Ekmek Ve Benzeri Gıda Maddelerinde Asitlik Tayini

15.01. Kullanılan Kimyasallar

0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)
Saf Aseton (Merck 1.00013)

 

15.02. Deneyin Yapılışı

Deney numunesinin orta kısmından 10 g alınarak havana koyularak ezilir. Üzerine 5 mL aseton eklenerek ezme işlemine devam edilir. Tekrar Havana 30 mL saf su eklenir. Ezme işlemi örnek homojen olana kadar devam edilir. Havan içerisindeki karışım behere alınır. 50 mL saf su ile havanın içinde kalanlar behere aktarılır. Beherin içerisine homojen karışımı sağlamak için bir balık atılarak manyetik karıştırıcı yardımıyla çözelti karıştırılır. pH metrenin elektrodu çözeltinin içerisine daldırılır ve çözeltinin pH sı 8.5 olana kadar NaOH çözeltisi ile titre edilir.

15.03. Hesaplamalar

%A = (V x N x 100) / m
V = Harcanan NaOH çözeltisinin miktarı (mL)
N = Hazırlanan ayarlı NaOH çözeltisinin derişimi
m = Numune ağırlığı (g)

 

15.04.Kullanılan Malzemeler

Aseton
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik terazi
Havan
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur
Beher
Ph metre
Manyetik karıştırıcı
Teflon Manyetik Balık

Meyve ve Sebze Mamulleri, Gazozlar, Zeytin, Turşu, Şekerlemelerde Asitlik Tayini

16.01. Örnek Hazırlanması

İçerisinde katı ve sıvı bir arada olan numuler, kıvamlı mamüller ve dondurulmuş ürünlerin örnek hazırlanması aşağıdaki şekilde olur.

 

Homojen hale gelene kadar karıştırıcıda öğütülmüş örnekten 25 g ağzı rodajlı erlene tartılır. Üzerine nötralize edilmiş kaynatılmış soğutulmuş saf sudan yaklaşık 50 mL sıcak olarak eklenir. 5-10 dakika kuvvetlice çalkalanır Erlen geri soğutucuya bağlanarak, kaynar su banyosu üzerinde 15-20 dakika ısıtılır, sonra soğutulur. Erlen balonjojeye aktarılır. Balonjoje işaretli çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş su ile tamamlanır. Daha sonra bu çözelti süzgeç kağıdından süzülerek 250 mL’ lik balonjojeye aktarılır.
Eğer örnek sıvı ise direk 25 mL örnek alınarak üzerine yaklasık 50 mL kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenir iyice çalkaladıktan sonra süzme işlemi uygulanır. 50 mL balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenir.

 

16.02. Kullanılan Kimyasallar

%1 lik Fenolftalein belirteç çözeltisi, (% 95 lik etil alkol içerisinde)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

16.03. Deneyin Yapılışı

Hazırlanan çözeltiden 25 mL erlene alınarak üzerine fenolftalein indikatöründen 3 damla damlatılır. Ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi bürete koyulur ve erlende ilk pembe renk gözlene kadar titrasyona devam edilir. Pembe renk 30 saniye kalıcı olmalıdır.

 

16.04. Hesaplamalar%A = (V x N x 100 x SF) /m
V = Titrasyonda harcanan ayarlı NaOH’ in hacmi (mL)
m = Tartılan numune ağırlığı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 250 mL ye seyreltilip bundan 25 mL alındıysa seyreltme faktörü 250/25 =10 dur. )

 

16.05.Kullanılan Malzemeler

Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik terazi
Havan
Damlalık
Balonjoje
Erlen
Büret
Mezur
Beher
Ph metre
Manyetik karıştırıcı
Teflon Manyetik Balık

 

17.Yenilebilir Nişastada Asitlik Tayini

17.01. Kullanılan Kimyasallar

%1’ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

17.02. Deneyin Yapılışı

10 g örnek erlene tartılarak alınır. Üzerine yaklaşık 100 mL su eklenerek iyice çalkalanır. Oluşan çözelti süzülür. Süzüntüye 2-3 damla fenolftalein belirteç çözeltisi eklenir. Bürete doldurulan ayarlı NaOH çözeltisi ile erlende pembe renk görülene kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn süresince kalıcı olmalıdır.

 

17.03. Hesaplamalar

%A = (V x N x 100) / m
V = Harcanan 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örneğin ağırlığı (g)
N = Ayarlı NaOH çözeltisinin derişimi

 

17.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Pipet
Süzgeç Kağıdı

 

Şarapta Asitlik Tayini

18.01. Kullanılan Kimyasallar

Ayarlı 0,3 N sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)
Bromtimol mavisi

 

18.02. Deneyin Yapılışı

Şarabın içindeki C02‘i uçurmak amacıyla 25 mL şarap bir beherde kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtılır. 2-3 damla bromtimol mavisi eklenerek bürtetteki ayarlı 0.3 N NaOH ile titre edilir.

 

18.03. Hesaplamalar

Harcanan her 1 mL 0,1 N NaOH 0,0075 g tartaric aside eşdeğerdir
%A = (V x 0,0225 x 100) / m
0,3 N NaOH ile titre edildiği için 0,0075 x 3 değeri kullanılır.
V = Harcanan 0,3 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örneğin ağırlığı (g)

18.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Bromotimol Mavisi
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Pipet

19.Sirkede Asitlik Tayini

19.01. Kullanılan Kimyasallar

%1′ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,5 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

19.02. Deneyin Yapılışı

10 mL sirke bir erlene alınır. Üzerine kaynatılmış ve soğutulmuş saf sudan rengi açılıncaya kadar katılır. 2-3 damla fenolftalein indikatörü damlatılır. Ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi bürete koyulur ve erlende ilk pembe renk gözlene kadar titrasyona devam edilir. Pembe renk 30 saniye kalıcı olmalıdır.

19.03. Hesaplamalar

Harcanan 1mL 0,5 N NaOH 0,03 g asetik asideeşdeğerdir
%A = (V x 0,03 x 100) / m
V = Titrasyonda harcanan ayarlı 0,5 N NaOH’ in hacmi (mL)
m = Tartılan numune ağırlığı (g)

 

19.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Pipet

 

Süt ve Kremada Asitlik Tayini

20.01. Kullanılan Kimyasallar

%1′ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

20.02. Deneyin Yapılışı

20 mL örnek erlene tartılarak alınır. Üzerine yaklaşık 50 mL su eklenerek iyice çalkalanır. 2-3 damla fenolftalein belirteç çözeltisi eklenir. Bürete doldurulan ayarlı NaOH çözeltisi ile erlende pembe renk görülene kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn süresince kalıcı olmalıdır.

 

20.03. Hesaplamalar

Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH 0.009 g laktik aside eşdeğerdir
%A = (V x 0,009 x 100) / m
V = Harcanan 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi (mL)
m = Örneğin ağırlığı (g)

 

20.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Pipet

 

Süt Tozunda Asitlik Tayini

21.01. Kullanılan Kimyasallar

%1′ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi

 

21.02. Deneyin Yapılışı

Süt tozundan, yağsız ise 1O g, yarı yağlı ise 11 g, yağlı ise 13 g tartılır. Son hacim 100 mL olacak şekilde saf su eklenir ve süt tozu çözünene kadar iyice karıştırılır. Oluşan köpük kaybolana kadar bekletilir. Çözeltiden 10 mL alınarak erlene koyulur. Aynı pipetle 10 mL su alınarak erkene aktarılır. 2-3 damla fenolftalein belirtecinden eklenir. Bürete doldurulan ayarlı NaOH çözeltisi ile erlende pembe renk gözlenene kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır.

 

21.03. Hesaplamalar

Harcanan1 mL 0,1 N NaOH 0,009 g laktik aside eşdeğerdir.
%A = (V x 0,009 x 100 x SF ) / m
V = Harcanan 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi mL
m = Örneğin ağırlığı g
SF = Çözeltinin hacmi 100 mL tamalanıp 10 mL alındığına gore 100/10=10 kat seyreltme yapılmış demektir.

 

21.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Balonjoje
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Pipet

 

Yoğurt ve Dondurmada Asitlik Tayini

22.01. Kullanılan Kimyasallar

%1′ lik Fenolftalein belirteç çözeltisi (% 95 lik etil alkolde hazırlanmış)
0,1 N ayarlı sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH)

 

22.02. Deneyin Yapılışı

Homojen hale getirilmiş deney numunesinden 10 g bir erlene tartılır. Örneğin üzerine 40 ºC deki saf sudan 50 mL eklenir 2-3 damla fenolftalein belirteç çözeltisi eklenir. Bürete doldurulan ayarlı NaOH çözeltisi ile erlende pembe renk görülene kadar titre edilir. Oluşan pembe renk 30 sn süresince kalıcı olmalıdır.

 

22.03. Hesaplamalar

Harcanan 1 mL 0,1 N NaOH 0.009 g laktik aside eşdeğerdir
%A = (V x 0,009 x 100) / m
V= Harcanan ayarlı 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hacmi mL
m = Örneğin ağırlığı g

22.04.Kullanılan Malzemeler

Fenolftalein
Etil Alkol
Sodyum Hidroksit
Analitik terazi
Damlalık
Erlen
Büret
Mezur
Beher
Termometre
Baget

 

Atago PAL-ACID2 Portatif Asit Ölçer

PAL-ASİT Pocket Asitlik ölçerler meyve sularında toplam asitlik ölçerler.
• Sitrik asit oranı yüksek narenciye türü meyveler, domates ve armut, Tartarik asit oranı yüksek üzüm suyu ve diğer asitleri ölçmek için pratik yöntemdir.
• PAL-ASİT ölçer toplam asitlik örnek dönüştürür ve sitrik ve tartarik asit konsantrasyonunun. Ölçü birimleri toplam asitlik örnek haline dönüştürmek ve sitrik veya tartarik asit konsantrasyonları sırasıyla.

Asidite, Asitlik Analizi, Serbest Yağ Asitleri Asitlik Tayin, Asidite Tayin Cihazları: Asitlik Analiz Cihazları